Wat is Helend Zingen?

Muziek helpt om je in contact te brengen met je gevoel. En een stem is een heel persoonlijk gevoelig instrument. Helend zingen is muziek die speciaal voor jou gezongen wordt. Het is volledig afgestemd op jou en op wat er op dat moment in jou ervaren, erkend, of wakker gemaakt mag worden. Door de trillingen van mijn stem herinner je je weer wie je werkelijk bent en wat je volgende stap is naar heelwording.

Iedereen weet diep van binnen nog hoe het is om helemaal jezelf te zijn. Om je heel en gekoesterd te weten. Dit weer te voelen kan al genoeg zijn, als een soort thuis komen. Een cadeau aan jezelf.

Maar soms is het zo dat we die rust en vrede zijn vergeten omdat er een emotie of blokkade voor zit. Dit wordt dan met veel liefde los gezongen en erkend. Het kan gebeuren dat je bij emoties komt die je normaal niet zo bewust ervaart. En als je bewustzijn door laat dringen in emoties, dan ontstaat er vrijheid. Het oordeel wordt los gelaten en de liefde kan weer stromen.

Het geluid van mijn stem is hierbij zo behulpzaam omdat dit een trilling is die op een niet mentaal niveau binnen komt in je systeem en dus buiten je denken om gaat. Het trilt iets los. Vaak voelen mensen dit fysiek gebeuren op plekken in hun lichaam. Altijd is er de herkenning van wie je uiteindelijk in de kern bent, voorbij de emotie, voorbij de blokkade. Dit kan een buitengewoon koesterende of vreugdevolle ervaring zijn, die je vertrouwen geeft. Het kan helderheid geven of je helpen met het nemen van een beslissing.

Er wordt veel van ons verwacht in alle rollen die we menen te moeten spelen en de indrukken die we te verwerken krijgen kunnen overweldigend zijn. Misschien is het spelende kind in ons nooit zo aan bod gekomen en heeft de controle de overhand gekregen. Of hebben we niet die koestering ontvangen die we gewoon nodig hebben en hebben we de eenzaamheid daarvan nooit zo diep durven voelen. We raken allemaal stukjes kwijt van ons verhaal. Dat is het verhaal dat ik weer voor je zing.

In de sessie kijken we samen naar wat er is aangeraakt, zodat je kan plaatsen wat je hebt ervaren en er iets mee kan. Het werkt ook door in de dagen erna en dan komen er vaak nog inzichten of gewaarwordingen naar boven.

Mijn houding is neutraal en liefdevol en ik vul zo weinig mogelijk in. Ik laat het door me heen komen en zo luisteren wij samen naar het verhaal van jouw ziel.

.